БИЛТЕН ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

Да би сте могли да читате билтене, морате имати "Adobe" читач или сличан програм.

  Билтен Децембар   Билтен Новембар

  Билтен Mart   Билтен Maj   Билтен Јун   Билтен Септембар   
  ПРИПРЕМА БИЛТЕНА
Информатор ЈП ПЕУ „Рударски гласник",
уредник Дејан Радуловић, портпарол компаније,
сарадници: Мирослав Николић, Златан Антић, Јелена Тимотијевић, Бранко Пешић, Данијела Трајковска,
штампа „Фемили прес" Крагујевац.

ЈП ПЕУ Ресавица
Петра Жалца 2, Ресавица
ПИБ: 103084723
Матични број: 17507699

QMS