EKO MУЗЕЈ - Развој културног туризма

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ: Сењски Рудник - Еко музеј

Сењски Рудник, представљен као родно место индустријализације у Србији, носилац је пројекта регионалног и локалног развоја "Сењски Рудник - еко музеј". Задатак пројекта је да се заштити и очува природно и културно наслеђе најстаријег активног рудника мрког угља у Србији.

Сењски Рудник би као еко музеј имао улогу у интегралном очекивању и коришћењу природног и културног наслеђа целе заједнице. Нова европска политика у области заштите, очувања и унапређења наслеђа, нарочито по питању индустријског наслеђа, пружа снажан подстицај за очување кутлруног идентитета мањих средина.

Рударске заједнице, какав је и Сењски Рудник, временом су изградиле посебно препознатљиве кодексе професије и начина живота. Друштвени и професионални живот рудара постали су део традиције и наслеђа и имају посебан значај за идентитет заједнице.

Циљ пројекта је да се заустави пропадање и депопулација Сењског Рудника и да се кроз заштиту и очување природног и културног наслеђа омогући и оствари развој културног туризма, који би довео до рехабилитације насеља Сењски Рудник.


LОКАЦИЈА И КОНТАКТ

МУЗЕЈ УГЉАРСТВА у Сењском Руднику
35234 Сењски Рудник
тел: 035/620-735, 627-722

Мирослав Николић - Кустос
моб: 063/1036-764
email: miroslav.nikolic@jppeu.rs

Славица Илић - Кустос
моб: 062/627-333
email: slavica.ilic@jppeu.rs

МУЗЕЈ УГЉАРСТВА

Музеј угљарства у Сењском Руднику је основан, на иницијативу РМУ "Рембас", са задатком да прикаже рударско-техничко-историјски развој РМУ "Рембас" и осталих рудника угља у Србији.

Експонати Музеја приказују развој угљарства у Србији од периода антике до данашњих дана.


Музеј угљарства спада у специјализоване музејске установе техничког типа и налази се у саставу Зајејнице музеја науке и технике Србије.

Основна делатност Музеја обухвата послове прикупљања, проучавања, ограде и презентације предмета и грађе који су од значаја за проучавање историје технолошко-техничког развоја рударства у Србији.


Kомплекс Музеја угљарства налази се на самом улазу у насеље, са леве стране из правца Ћуприје, на месту где се налазила сепарација испред "Александровог поткопа", а окружен је пратећим објектима који датирају из времена најживље експлоатације угљеног богатства у Сењском Руднику.


У склопу Музеја налазе се три објекта и парк око њих. Музеј, смештен у некадашњи централни магацин за репро-материјал из 1930. године (повр. око 500м2), стара машинска радионица са ковачницом из 1920. године (повр. око 500м2) и Управна зграда "Александровог поткопа" из 1860. године (повр. око 30м2). У парку који допуњава музејски комплекс, на отвореном, изложени су велики експонати из историје угљарства.