Ибарски рудници
  ИБАРСКИ РУДНИЦИ: ИСТОРИЈАТ

ИБАРСКИ РУДНИЦИ ЛОГОПрва истраживања, у периоду 1885. год. – 1890. год., на простору јарандолског басена, која се односе на угаљ финансирана су енглеским капиталом. Истражне радове је изводила фирма The Silver Mining Company LTD-London, која је услед финансиских тешкоћа 1890. год. напустила овај терен.

Истраживање и откопавање угла у јарандолском басену, настављено је већ првих година XX века. Откопавање угља на експлоатационом простору Ибарских рудника се од 1903. до 1924. године одвијало са прекидима. У овом периоду мењали су се и повастичари, концсеионари.
Године 1903. власник експлоатационог права је Михаило Чебинац, каменорезац из Краљева. У периоду 1905 - 1906 године право истраживања и експлоатације припада Александру Д. Ћирковићу и Милану А. Павловићу из Београда. У овом периоду угаљ се испоручивао рабаџиским колима или кириџиским караванима железничкој управи у Краљеву, па и даље под веома лошим транспортним условима. Убрзо се увидело да је овакав рад нерентабилан па су обе фирме напустиле посао.

После Првог светског рата власници рудника ‘’Јарандо’’и рудника ''Ушће'' су А. Ћирковић и Блабец са 30%, М. Чебинац са 30%, М. Павловић са 30% и Алкалај са 10% акција. Производња је била несигурна и слабо организована.

Године 1924. Рударском предузећу ’’Милан Савић и синови’’, које је било власник угљенокопа у Боговини, надлежни државни орган издао је повластицу за овај терен тада под именом ’’Ибар’’. Организовано истраживање и експлоатација од 1924. године трају у без прекида до данашњих дана.

  ИБАРСКИ РУДНИЦИ: ПОЛОЖАЈ

Ибарски рудници каменог угља, чије је седиште у Баљевцу имају лежишта на простору Општине Рашка и Општине Краљево. На простору општине Рашка налази се: седиште Ибарских рудника, лежиште каменог угља Јарандо и лежиште руде борних минерала Побрђе. На простору Општине Краљево налазе се: лежишта каменог угља Тадење – Прогорелица, лежиште лигнита Бајовац и лежиште доломита Ђаково.

  ИБАРСКИ РУДНИЦИ: МЕНАЏМЕНТ

Директор:
Владан Цветковић дипл.инж.руд.
email:

Технички руководилац:
Ђорђе Зиројевић дипл.инж.руд.
email:

Руководилац службе ЗНР:
Југослав Раковић дипл.инж.руд.
email:

Руководилац финансијског сектора:
Душица Јовановић дипл. ецц.
email:

Руководилац комерцијалног сектора:
Филип Дабић дипл. ецц.
email:

Управник рудника Јарандо:
Александар Бојанић мастер.инж.руд.

Управник рудника Ушће:
Драган Туновац дипл.инж.руд.

Управник сепарације угља и магнетита:
Срећко Медаровић дипл.инж.маш.

KOНTAKT
Директор:
тел. 036/791–020, факс: 036/791-128
Технички руководилац:
тел. 036/791–020, факс: 036/791-128
Руководилац фин.сектора:
тел. 036/791–159, факс: 036/791-159
Руководилац ком. сектора:
тел. 036/791–160, факс: 036/791-160
Руководилац службе ЗНР:
тел. 036/791–222, факс: 036/791-128
Секретар: тел. 036/791–202, факс: 036/791-128
Управник рудника Јарандо: тел. 036/791–143
Управник рудника Ушће: тел. 036/5430-282

QMS