Јасеновац
  ЈАСЕНОВАЦ: ИСТОРИЈАТ

ЈАСЕНОВАЦ ЛОГОПрви радови на експлоатацији угља у подручју Крепољинске угљоносне зоне датирају из времена пре I светског рата, када су мештани копали угаљ са изданка за своје потребе и од тада се експлоатација одвија све до данас, да дужим или краћим прекидима и променљивим интензитетом.

У времену између два светска рата извођени су рударски радови, али не за дуго и о њима нема сачуваних података.

За време II-ог светског рата Немци су отворили површински откоп у изданачком делу слоја код Сигачког Јасеновца, чија је експлоатације с прекидима трајала до 1949. године.
Први обимнији геолошки истражни радови започети су 1953. године, од стране “Геозавод”-а –Београд, а у 1954. години и први рударски истражни радови у Сигачком Јасеновацу на левој обали Јасеновачког потока, где је касније израђен “Централни поткоп” којим је отворена јама “Јасеновац”.

Експлоатација се одвијала у плићим деловима слоја преко мањих јама отворених дуж источног обода угљеносне зоне на простору од Близнака до Јасеновца као: “Падина маре”, “Елендра”, “Јасеновац I”, “Јасеновац II” итд.

Рудник “Јасеновац” званично је регистрован код Окружног привредног суда у Пожаревцу априла, 1955. године. Од оснивања до децембра 1976. године пословао је као самостална радна организација а од децембра 1976. до фебруара 1985. године као Основна организација у саставу РО “Рембас” Ресавица. 1985. године улази у састав РО “Застава-Енергатика” Крагујевац где остаје до 1989. године након чега сви рудници улазе у састав “Електропривреде”-Србије.

Рудник “Јасеновац” спада у мање руднике али је по карактеру свог привређивања и улози у укупној структури привреде Општине Жагубица најзначајнија организација на том подручју.

  ЈАСЕНОВАЦ: ПОЛОЖАЈ

Рудник “Јасеновац” налази се на територији СО-е Жагубица, 8 км јужно од Крепољина између села Сиге – Близнак и засеока Јасеновац са седиштем у Крепољину.

Крепољин је асфалтним путем повезан преко Петровца са Пожаревцем (60 км) и Смедеревом, а преко Жагубице (23 км) са Бором и Зајечаром. Такође је асфалтним путем повезан са Деспотовцем и другим местима.
Лежиште “Јасеновац” налази се на простору Близначког брда са леве стране Јасеновачког потока око 3 км. јужно од угашене јаме “Стари Јасеновац”.

Лежиште се пружа приближно паралелно са Јасеновачким потоком и захвата површину око 400.000 . Терен је брдовит са доминантним врховима Близначког брда надморске висине 562 м и 514 м и стрмо усеченим странама Јасеновачког потока и других јаруга.

  ЈАСЕНОВАЦ: МЕНАЏМЕНТ

Директор:
Драган Тимић дипл.инж.руд.
email:

Технички руководилац:
Бранислав Јевтић дипл.инж.руд.
email:

Рукодовилац службе ЗНР:
Бобан Томић руд.техн.
email:

Руководилац финансијског сектора:
Данијела Милисављевић дипл.ецц.
email:

Руководилац комерцијалног сектора:
Владица Миладиновић дипл.ецц.
email:

KOНTAKT
Директор: тел. 012/716-0210
Технички руководилац: тел. 012/716-0230
финансијски руководилац: тел. 012/716-0215
Комерцијални руководилац: тел. 012/716-0217
Факс: 012/642-065
email: rmujasenovac@gmail.com

QMS