НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН   

 
 Remont uljnog energetskog transformatora 6/0,4 KV 400 KVA   -   RL "Lubnica"
 ДОКУМЕНТАЦИЈА