НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН   

 
 ISPITIVANJE APARATA ZA GAŠENJE POŽARA - 96 KOMADA   -   RL "Lubnica"
 ДОКУМЕНТАЦИЈА