НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН   

 
 Servis masina za paljenje mina i minerskih OM-metra   -   RMU "Soko"
 ДОКУМЕНТАЦИЈА