О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   
ЈП ПЕУ "Ресавица" Вас обавештава да од 1. априла 2013. године информације о јавним набавкама можете наћи на сајту ЈП ПЕУ, као и на порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs

Телефон: 035/8627-009

mail: javne-nabavke@jppeu.rs

СРЕЋНО!
 

Карта рудника ЈП ПЕУ Ресавица

ЈП ПЕУ Ресавица
Петра Жалца 2, Ресавица
ПИБ: 103084723
Матични број: 17507699

QMS