Рембас
  РЕМБАС: ИСТОРИЈАТ

РЕМБАС ЛОГОРМУ „Рембас“ се бави подземном експлоатацијом високо квалитетног мрког угља. Налази се у саставу ЈП ПЕУ Ресавица, најзначајнијег центра подземне експлоатације угља на Балкану. РМУ „Рембас“ иза себе има више од 150 година дугу традицију експлоатације угља и веома богату историју.

Данас се у саставу РМУ „Рембас“ налазе три производне јаме: Јеловац, Стрмостен и Сењски рудник. Појаве угља на територији Јеловца и Стрмостена забележене су и експлоатаисане још у другој половини 19. века. Од почетка истраживања и откопавања угља па све до почетка другог светског рата, територије села Јеловац и Стрмостен са својим јамама налазе се у приватном власништву Николе Јоцића, у саставу тадашњег рудника „Ресава“. Сењски рудник је од средине 19. века, када је почела експлоатација угља у тој области, па до данашњих дана увек био у државном власништву.

После завшетка другог светско рата долазу до национализације предузећа у оквиру чега је 1945. године формиран Сењско-ресавски угљени басен и предузеће „Сењско-ресавски рудници мрког угља“ у чији су састав ушли: Сењски рудник, Равна Река, Ресавица и Сисевац. Ресавско-моравски угљени басен формиран је 1960. године, са административним центром у Ресавици, где је за те потребе изграђена нова управна зграда, у којој се данас налази дирекција РМУ „Рембас“ и дирекција ЈП ПЕУ „Ресавица“. У то време, активирани су и производни капацитети у Водни, са јамама Јеловац и Стрмостен. Рудник „Морава“ се издваја из састава „Рембас“ 1966. године.

Године 1971. формиран је УРМУС, организација од више рудника угља у чији састав улази и РМУ „Рембас“. 1979. године формирано је предузеће РО „Рембас-Застава“ када рудници „Рембас“-а улазе у састав предузећа „Црвена Застава“ из Крагујевца све до 1989. године. 1990. године рудници угља са подземном експлоатацијом у Србији улазе у састав ЕПС-а, а 1992. године конституише се Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља (ЈП ПЕУ) „Ресавица“.

Године 2003. донета је одлука о издвајању ЈП ПЕУ „Ресавица“ из састава ЕПС-а. Организација и састав ЈП ПЕУ “Ресавица“ остали су непромењени до данас. Ресавица је центар подземне експлоатације мрког угља у Србији.

  РЕМБАС: ПОЛОЖАЈ

Ресавско-моравски басен, по свом географском положају, налазу се у западној групи источне зоне веначних планина. Посматрано географски шире, припада Хомољским планинама које се протежу од Дунава, па спуштајући се према југу прелазе у Хомољску котлину, одакле се са планином Бељаницом везују за Кучајску плочу.
Богата лежишта угља јављају се широм целе области западног подножја Бељанице и Кучаја, а од средине 19. века угаљ је истраживан и откопаван у 6 басена: стрмостенско-сладајски, јеловачки, ђулско-жидиљски, равноречко-сењски, раванички и сисевачки.

Рудник „Рембас“ производњу високо квалитетног мрког угља базира на подземној експлоатацији богатих угљених слојева на три погона: Ресавица са јамом „Јеловац“, Водна са јамом „Стрмостен“ и Сењски Рудник са јамом „Сењски Рудник“. Све три активне јаме налазе се у близини Ресавице.

  РЕМБАС: МЕНАЏМЕНТ

Директор:
Ненад Лукић дипл.инж.руд.
email:

Технички руководилац:
Стефан Тасић дипл.инж.руд.
email:

Руководилац службе ЗНР:
Наташа Баиловић дипл.инж.руд.
email:

Руководилац финансијског сектора:
Васа Гарача ецц.
email:

Руководилац комерцијалног сектора:
Небојша Миленковић ецц.
email:

Секретар:

Владан Вугделија правник
email:

Управник рудника "Сењски Рудник":
Ненад Пандуровић дипл.инж.руд.

Управник рудника "Ресавица":
Александар Милојковић дипл.инж.руд.

Управник рудника "Водна":
Милош Ђукић дипл.инж.руд.

Управник сепарације:
Горан Бошковић дипл.инж.руд.

KOНTAKT
Директор: тел. 035/8627-522
Технички руководилац: тел. 035/8627-540
Руководилац ком.сектора: тел. 035/8627-555
Руководилац фин.сектора: тел. 035/8627-951
Секретар: тел. 035/8627-540 (лок. 207)

QMS