Програм реорганизације и консолидације пословања ЈППЕУ Ресавица 2017
   Часопис Рударски радови   
   Зборник радова   
   Стручни радови   
   Стручни извештаји   
   Остало