ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Резервни делови за ремонт потапајућих пумпи у сопственој режији
 ДОКУМЕНТАЦИЈА