ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Резервни делови за бушилице за угаљ 1,1kW,127V,50Hz,8,1A ExdI;IP54 заштити
 ДОКУМЕНТАЦИЈА