ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Процена вредности имовине,капитала и обавеза ЈППЕУ и зависних предузећа Рембас транс д.о.о Ресавица и Ђула д.о.о Ресавица
 ДОКУМЕНТАЦИЈА