ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Погонски добош са редуктором Л-1400 х Ø440мм, спороходни (V=0,25 м/с) за избирну траку
 ДОКУМЕНТАЦИЈА