ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Ангажовање радника на привременим и повременим пословима преко омладинске задруге за РМУ Соко Сокобања
 ДОКУМЕНТАЦИЈА