ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Машинска опрема и резервни делови уређаја за транспорт у рудницима са подземном експлоатацијом – редуктори и делови за редукторе
 ДОКУМЕНТАЦИЈА