ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Ремонт разводног постројења средњег напона типа КТ 10 , 6 КV у ЕxdI, IP-54 заштити (произвођач ,,РАДЕ КОНЧАР”ЗАГРЕБ )
 ДОКУМЕНТАЦИЈА