ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Машинска опрема и резервни делови за транспорт у рудницима са подземном експлоатацијом угља ( по партијама)
 ДОКУМЕНТАЦИЈА