ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Периодични ,систематски ,лекарски преглед радника (по партијама)
 ДОКУМЕНТАЦИЈА