ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 Превоз угља, откривке, руде борних минерала и ангажовање радних машина на ископу и утовару угља и јаловине у Ибарским рудницима – Баљевац
 ДОКУМЕНТАЦИЈА