Јавна продаја и ангажовање оператера за одлагање опасног и неопасног отпада из рудника у саставу ЈППЕУ РЕСАВИЦА (по партијама)


ДОКУМЕНТАЦИЈА