ЦЕНОВНИК
РМУ "Рембас"

Преузми документ cenovnik-bg

РЕЗЕРВЕ
РМУ "Рембас"

Преузми документ rezerve-bg

СЕРТИФИКАТИ
РМУ "Рембас"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Историјат

РМУ „Рембас“ бави се подземном експлоатацијом високо квалитетног мрког угља. Налази се у саставу ЈП ПЕУ „Ресавица“, најзначајнијег центра подземне експлоатације угља на Балкану. РМУ „Рембас“ иза себе има више од 150 година дугу традицију експлоатације угља и веома богату историју.

Данас се у саставу РМУ „Рембас“ налазе четири производне јаме: Јеловац, Стрмостен, Равна Река-IV блок и Сењски Рудник. Појаве угља на територији Јеловца и Стрмостена забележене су и експлоатаисане још у другој половини 19. века. Од почетка истраживања и откопавања угља па све до почетка Другог светског рата, територије села Јеловац и Стрмостен са својим јамама налазе се у приватном власништву Николе Јоцића, у саставу тадашњег рудника „Ресава“. Сењски Рудник је од средине 19. века, када је почела експлоатација угља у тој области, па до данашњих дана увек био у државном власништву.

После завpшетка Другог светског рата долази до национализације предузећа, у оквиру чега је, 1945. године формиран Сењско-ресавски угљени басен и предузеће „Сењско-ресавски рудници мрког угља“ у чији су састав ушли: Сењски Рудник, Равна Река, Ресавица и Сисевац. Ресавско-моравски угљени басен формиран је 1960. године, са административним центром у Ресавици, где је за те потребе изграђена нова управна зграда, у којој се данас налази дирекција РМУ „Рембас“ и дирекција ЈП ПЕУ „Ресавица“. У то време, активирани су и производни капацитети у Водни, са јамама Јеловац и Стрмостен. Рудник „Морава“ се издваја из састава „Рембаса“ 1966. године.

Године 1971. формиран је „УРМУС“, организација од више рудника угља у чији састав улази и РМУ „Рембас“. 1979. године формирано је предузеће РО „Рембас-Застава“ када рудници „Рембас“-а улазе у састав предузећа „Црвена Застава“ из Крагујевца све до 1989. године. 1990. године рудници угља са подземном експлоатацијом у Србији улазе у састав ЕПС-а, а 1992. године конституише се Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља (ЈП ПЕУ) „Ресавица“.

 

location-icon

Положај

Ресавско-моравски басен, по свом географском положају, налазу се у западној групи источне зоне веначних планина. Посматрано географски шире, припада Хомољским планинама које се протежу од Дунава, па спуштајући се према југу прелазе у Хомољску котлину, одакле се са планином Бељаницом везују за Кучајску плочу.

Богата лежишта угља јављају се широм целе области западног подножја Бељанице и Кучаја, а од средине 19. века угаљ је истраживан и откопаван у 6 басена: стрмостенско-сладајски, јеловачки, ђулско-жидиљски, равноречко-сењски, раванички и сисевачки.

Рудник „Рембас“ производњу високо квалитетног мрког угља базира на подземној експлоатацији богатих угљених слојева на три погона: Ресавица са јамом „Јеловац“, Водна са јамом „Стрмостен“ и Сењски Рудник са јамом „Сењски Рудник“. Све три активне јаме налазе се у близини Ресавице.

МЕНАЏМЕНТ РМУ "Рембас"

Директор:
Ненад Лукић дипл.инж.руд.
e-mail: nenad.lukic@jppeu.rs

Технички руководилац:
Стефан Тасић дипл.инж.руд.
e-mail: stefan.tasic@jppeu.rs

Руководилац службе ЗНР:
Наташа Баиловић дипл.инж.руд.
e-mail: natasa.bailovic@jppeu.rs

Руководилац финансијског сектора:
Васа Гарача дипл.ецц.
e-mail: vasa.garaca@jppeu.rs

Руководилац комерцијалног сектора:
Небојша Миленковић ецц.
e-mail: nebojsa.milenkovic@jppeu.rs

Секретар рудника:
Владан Вугделија дипл.правник
e-mail: vladan.vugdelija@jppeu.rs

Управник рудника “Водна”:
Милош Ђукић дипл.инж.руд.
e-mail: milos.djukic@jppeu.rs

Управник рудника “Ресавица”:
Александар Милојковић дипл.инж.руд.
e-mail: aleksandar.milojkovic@jppeu.rs

Управник рудника “Сењски Рудник”:
Александар Милојковић дипл.инж.руд.
e-mail: aleksandar.milojkovic@jppeu.rs

Управник сепарације:
Горан Бошковић дипл.инж.руд.
e-mail: goran.boskovic@jppeu.rs

КОНТАКТ РМУ "Рембас"

Директор:
тел: 035/8627-522

Технички руководилац:
тел: 035/8627-540

Руководилац службе ЗНР:
тел: 035/8627-722 (локал 234)

Руководилац ком.сектора:
тел: 035/8627-555

Руководилац фин.сектора:
тел: 035/8627-591

Секретар рудника:
тел: 035/8627-722 (локал 207)

Управник рудника “Водна”:
тел: 035/8633-008

Управник рудника “Ресавица”:
тел: 035/8627-722 (локал 257)

Управник рудника “Сењски Рудник”:
тел: 035/8627-722 (локал 810)

Управник сепарације:
тел: 035/8627-722 (локал 280)