ЦЕНОВНИК
РМУ "Јасеновац"

Преузми документ cenovnik-bg

РЕЗЕРВЕ
РМУ "Јасеновац"

Преузми документ rezerve-bg

СЕРТИФИКАТИ
РМУ "Јасеновац"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Историјат

Први радови на експлоатацији угља у подручју Крепољинске угљоносне зоне датирају из времена пре I светског рата, када су мештани копали угаљ са изданка за своје потребе и од тада се експлоатација одвија све до данас, са дужим или краћим прекидима и променљивим интензитетом.

У времену између два светска рата извођени су рударски радови, али не задуго и о њима нема сачуваних података.

За време II светског рата, Немци су отворили површински коп у изданачком делу слоја код Сигачког Јасеновца, чија је експлоатација, са прекидима, трајала до 1949. године.

Први обимнији геолошки истражни радови започети су 1953. године, од стране “Геозавода” из Београда, а 1954. године и први рударски истражни радови у Сигачком Јасеновацу на левој обали Јасеновачког потока, где је касније израђен “Централни поткоп” којим је отворена јама “Јасеновац”.

Експлоатација се одвијала у плићим деловима слоја преко мањих јама, отворених дуж источног обода угљеносне зоне на простору од Близнака до Јасеновца као: “Падина маре”, “Елендра”, “Јасеновац I”, “Јасеновац II” итд.

Рудник “Јасеновац” званично је регистрован код Окружног привредног суда у Пожаревцу априла, 1955. године. Од оснивања до децембра 1976. године пословао је као самостална радна организација а од децембра 1976. до фебруара 1985. године као Основна организација у саставу РО “Рембас” Ресавица. Године 1985. улази у састав РО “Застава-Енергатика” Крагујевац где остаје до 1989. године након чега сви рудници улазе у састав “Електропривреде Србије“, а касније у састав ЈП ПЕУ „РЕСАВИЦА“.

Рудник “Јасеновац” спада у мање руднике али је, по карактеру свог привређивања и улози у укупној структури привреде Општине Жагубица, најзначајнија организација на том подручју.

location-icon

Положај

Рудник “Јасеновац” налази се на територији СО-е Жагубица, 8 км јужно од Крепољина између села Сиге – Близнак и засеока Јасеновац са седиштем у Крепољину.

Крепољин је асфалтним путем повезан преко Петровца са Пожаревцем (60 км) и Смедеревом, а преко Жагубице (23 км) са Бором и Зајечаром. Такође је асфалтним путем повезан са Деспотовцем и другим местима.
Лежиште “Јасеновац” налази се на простору Близначког брда са леве стране Јасеновачког потока око 3 км. јужно од угашене јаме “Стари Јасеновац”.

Лежиште се пружа приближно паралелно са Јасеновачким потоком и захвата површину око 400.000 . Терен је брдовит са доминантним врховима Близначког брда надморске висине 562 м и 514 м и стрмо усеченим странама Јасеновачког потока и других јаруга.

МЕНАЏМЕНТ РМУ "Јасеновац"

Директор рудника:
Драган Тимић дип.инж.руд
e-mail:dragan.timic@jppeu.rs 

Технички руководилац:
Здравко Зарић дипл.инж.руд
e-mail:zdravko.zaric@jppeu.rs

Руководилац за бзр:
Драган Јовановић дипл.инж.руд
e-mail:dragan.jovanovic@jppeu.rs 

Финансијски руководилац:
Данијела Милисављевић дипл.ецц
e-mail:danijela.milisavljevic@jppeu.rs 

Комерцијални руководилац: 
Владица Миладиновић дипл.ецц
e-mail:vladica.miladinovic@jppeu.rs

КОНТАКТ РМУ "Јасеновац"

Директор рудника:
012/716-0212

Технички руководилац:
012/716-0230

Рукободилац слузбе БЗР:
012/716-0224

Финансијски руководилац:
012/716-0215

Комерцијални руководилац: 
012/716-0233