ЦЕНОВНИК
РМУ "Боговина"

Преузми документ cenovnik-bg

РЕЗЕРВЕ
РМУ "Боговина"

Преузми документ rezerve-bg

СЕРТИФИКАТИ
РМУ "Боговина"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Историјат

Прва сазнања за угаљ у Боговини везана су за деведесете године претпрошлог века, а радови везани за експлоатацију угља помињу се тек 1903. године, која је и узета за годину започињања експлоатације. Током свог постања, рудник је најпре био власништво концесионара, породице Савић, све до 28. фебруара 1946. године када је постао државно власништво.

Лежиште Боговинског басена откопавано је, током постојања руника, у једанаест јама. У зависности од залегања, могућности и дубине угљеног слоја, технолошки и технички услови битно су утицали на избор метода откопавања, а према досадашњим сазнањима и подацима експлоатација угља у Боговинском басену вршен је најчешће стубним методама (са зарушавањем кровинских наслага или пак запуњавањем откопаног простора), као и широкочелним методама откопавања (немеханизована чела или пак уз употребу самоходне хидрауличне подграде и комбајна за обарање угља са чела радилишта у периоду 1976-1988).

Највећу производњу Боговина је имала у периоду од 1970. до 1982. године, када је редовно производила преко 200.000 тона комерцијалног угља годишње. За време свога постојања, Боговина је произвела 7,2 милиона тона комерцијалног угља. Иначе, РМУ „Боговина“ је у периоду од 1992-2003. године био саставни део Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, у склопу ЈП Електропривреде Србије, да би од јуна 2003. године било формирано ново ЈП ПЕУ „Ресавица“.

Данас Боговина запошљава 213 радника, од чега је у јами 124, а у погонима у функцији: превоза радника, угља и јаловине, прераде угља, сервисирања јаме и сепарација 84 радника.

location-icon

Положај

У подножју Јужног Кучаја, између Бора и Бољевца (ближе Бољевцу), налази се рудник мрког угља, који носи назив Боговина по селу Боговини, које лежи на самом лежишту. Сам рудник се налази на левој обали Црног Тимока, са површином од око 10км2.

Басен је подељен на два лежишта, односно у експлоатационом смислу на два поља: западно, у коме је експлоатација завршена 1995. године и источно, у коме се данас врши откопавање.

МЕНАЏМЕНТ РМУ "Боговина"

Директор
Иван Васиљковић дипл.инж.руд.
е-mail: ivan.vasiljkovic@jppeu.rs

Технички руководилац
Дејан Ћирић дипл.инж.руд.
е-mail: dejan.ciric@jppeu.rs

Руководилац службе БЗР
Перић Лидија руд.техн.
е-mail: bznr.bogovina@jppeu.rs

Руководилац финансијског сектора
Оља Дрндаревић екон.техн.
е-mail: finansije.rmubogovina@jppeu.rs

Рук. комерцијалног сектора
Новаковић Јасминка дипл.ецц.
е-mail: jasminka.novakovic@jppeu.rs

Секретар рудника 
Грујић Владан хем.техн.
е-mail: vladan.grujic@jppeu.rs

Пословни секретар 
Јасмина Здравковић
е-mail: jasmina.zdravkovic@jppeu.rs

Управник јаме 
Тошић Ђорђе дипл.инж.руд.
е-mail: djordje.tosic@jppeu.rs

Управнице сепарације
Предић Мирјана дипл.инж.руд.
е-mail:mirjana.predic@jppeu.rs

Костреш Исидора дипл.инж.руг.
е-mail: isidora.kostres@jppeu.rs

КОНТАКТ РМУ "Боговина"

Директор:
тел: 030/460-406 (локал 227)

Технички руководилац:
тел: 030/460-406 (локал 109)

Руководилац службе БЗР:
тел:030/460-406 (локал 219)

Руководилац финансијског сектора:
тел:030/460-406 (локал 111)

Рук. комерцијалног сектора:
тел:030/460-406 (локал 130)

Секретар рудника:
тел:030/460-406 (локал 226)

Пословни секретар:
тел: 030/460-406

Управник јаме:
тел:030/460-406 (локал 104)

Управнице сепарације:
тел:030/460-406 (локал 118)