Jавнa продајa неопасног отпада(отпаци и остаци од гвожђа и челика, отпад од стругања и обраде ферометала – шпон, отпадна гума и отпадна возила и делови возила која не садрже течност и друге опасне компоненте)и опасног отпада ( Електронски и електрични отпад и отпадне флуо цеви и други отпад који садржи живу)из рудника у саставу ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА


ДОКУМЕНТАЦИЈА