Čelična jamska podgrada sa veznim elementima

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za dostavu ponuda po članu 35. stav.1. tačka 1. ZJN

ДОКУМЕНТАЦИЈА