Машинска опрема и резервни делови за транспорт у рудницима са подземном експлоатацијом угља ( по партијама)

Због техничких немогућности портала УЈН конкурсна документација је постављена из 7 (седам ) делова

ДОКУМЕНТАЦИЈА