Rudarski radovi u RMU Soko Sokobanja - izrada glavnog ventilacionog niskopa GVN - 2 i izrada veznog hodnika VH - 1

Rudarski radovi na izradi jamskih prostorija

ДОКУМЕНТАЦИЈА