Превоз радника на рад и са рада

Партије су обликоване за сваки рудник посебно за који се врши превоз радника

ДОКУМЕНТАЦИЈА