Превоз угља, откривке, руде борних минерала и ангажовање радних машина на ископу и утовару угља и јаловине у Ибарским рудницима – Баљевац

Превоз угља, откривке, руде борних минерала и ангажовање радних машина на ископу и утовару угља и јаловине у Ибарским рудницима – Баљевац

ДОКУМЕНТАЦИЈА