О нама

info-icon

О ЈП ПЕУ

Влада РС на 5. седници од 15.01.1992, доноси Одлуку број: 05 414-6944/5 – Одлуку o давању сагласности Одлуке привременог Управног одбора “Електропривре- де Србије” о оснивању Јавних предузећа.

Окружни Привредни суд у Крагујевцу извршио је упис овог Предузећа у судски регистрар дана 20.01.2002, под бројем Fi-99/92. Исто предузеће бројало је 5616 радника и у његовом саставу постоји девет рудника.

Влада РС Одлуком о оснивању 05 број: 023-2550/2003-02 од 23.05.2003, основала је Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља у Ресавици.

Новоосновано предузеће у време штрајка рудара, бива уписано у регистрар Трговинског суда у Крагујевцу под бројем Fi-776/03, дана 3.7.2003, када је престало да послује у саставу Електропривреде Србије.

Тренутно ЈП ПЕУ Ресавица броји 4021 радника.

about-slider about-slider about-slider about-slider
info-icon

Историја рударења у Србији

Влада РС на 5. седници од 15.01.1992, доноси Одлуку број: 05 414-6944/5 – Одлуку o давању сагласности Одлуке привременог Управног одбора “Електропривре- де Србије” о оснивању Јавних предузећа.

Окружни Привредни суд у Крагујевцу извршио је упис овог Предузећа у судски регистрар дана 20.01.2002, под бројем Fi-99/92. Исто предузеће бројало је 5616 радника и у његовом саставу постоји девет рудника.

Влада РС Одлуком о оснивању 05 број: 023-2550/2003-02 од 23.05.2003, основала је Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља у Ресавици.

Новоосновано предузеће у време штрајка рудара, бива уписано у регистрар Трговинског суда у Крагујевцу под бројем Fi-776/03, дана 3.7.2003, када је престало да послује у саставу Електропривреде Србије.

Тренутно ЈП ПЕУ Ресавица броји 4021 радника.