Објављено: 28.12.2023.

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА “ТИЈАНА ЗА ДЕЦУ” У РЕСАВИЦИ

U saradnji sa direktorima škola na teritoriji opštine Despotovac, JP PEU “RESAVICA”, direktor Sasa Spasic sa svojim saradnicima,pomoćnikom direktora Milicom Petrovic, saradnikom i rukovodiocem službe za ljudske resurse Aleksandrom Ivanović Mijatovic organizovali su koncert za najmlađe skolace u našoj opštini.
Koncert je organizovan u Domu kulture u Resavici, rudarskom naselju naše opštine.
Veliku zahvalnost i društveno socijalnu podršku želimo da iskazemo i preduzeću “Rembas Trans ” koje je organizovalo prevoz dece iz pojedinih škola naše opštine, kao i privatnom preduzeću “Globus ” koje je doniralo prevoz dece.
Želela bih da istaknem da je Sindikat JP PEU RESAVICA takodje želeo da učestvuju u ovoj organizaciji i ulepsao salu Doma kulture balonima.
Veliku zahvalnost dugujemo i preduzeću “Djula” koje je obezbedilo osveženje za preko 400 deteta na koncertu.
Hvala Mesnoj zajednici Resavice na ustupanju sale Doma kulture koja je posle mnogo godina bila prepuna deca.