Објављено: 19.09.2023.

BELGRADE MINING CONGRESS

У периоду од 06. до 07. септембра 2023.године, у хотелу  “Falkensteiner” у Београду у организацији компаније „СИМИНГ“ одржан је „BELGRADE MINING CONGRESS“. Презентацији су присуствовале најеминентније светске компаније из области рударства које се баве производњом машина и уређаја у рударству као што су  “Eickhoff”, “Tiefenbach”, “Hazemag”, “Tevel”, “Thiele”, “Zhengzhou Coal Mining Machinery” (Group) Co., Ltd., “Putzmeister”, као и рударско геолошки Инстирут из Кине ZhongYun international Engineering CO., Ltd.

Поред представника ЈП ПЕУ „Ресавица“,  РМУ „Соко“ и РМУ „Штаваљ“, конгресу су присуствовали представници Премоговник  „Велење“, РМУ „Бреза“ БиХ, Рударски институт Бања Лука.

Присутнима се обратио в.д. директора ЈП ПЕУ „Ресавица“ господин Саша Спасић и упознао присутне са деловањем предузећа, трнутним и будућим значајем производње угља у елктроенергетском сектору Републике Србије. Посебан акценат стављен је на модернизацију перспективних рудника у оквиру предузећа и повећања нивоа безбедности и здравља на раду  запослених. Такође, конгресу је присуствовао и заменик председника општине Сокобања господин Владимир Миловановић, који је својим присуством и обављеним разговорима  као представник локалне самоуправе којој припада РМУ „Соко“ истако значај самог рудника. Након излагања в.д. директора Саше Спасића, присутнима је презентован РМУ „Соко“ са посебним освртом на ниску продуктивност до сада примењиване методе откопавања и предлозима за даљи рад рудника уз примену високопродуктивне методе механизованог широкочелног откопавања са проточним проветравањем, дегазацијом метана и његову  когенерацију у електричну енергију.

Одржано је више састанака везаних за даљи рад РМУ „Соко“ између представника компанија који су истакле заинтересованост за сарадњу са рудником „Соко“ са тимом инжењера рудника које је предводио директор рудника Зоран Аксентијевић.

На основу шестомесечне сарадње са компанијом „СИМНИГ“, као представником кинеске компаније Zhengzhou Coal Mining Machinery (Group) Co., Ltd. и рударско геолошког института ZhongYun international Engineering CO., Ltd., РМУ „Соко“ достављен је прелиминарни извештај „Serbia RMU SOKO Preliminary research report  on the  comprehensive mechanization Transformation  of the working surface“, који садржи предложене методе откопавања на основу захтева пословодства рудника. На основу одржаних састанака договорено је да се наведени извештај допуни економско-финансијском оценом, а да се за потребе додатних геолошких истраживања изради независтан прелиминарни извештај.