ДОБРОДОШЛИ НА ЗВАНИЧНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица, је формирано 1992. Године обједињавањем девет рудника угља са подземном експлоатацијом у јединствено предузеће за производњу угља подземном експлоатацијом на територији Републике Србије.

Од свог настанка ЈП ПЕУ сваке године произведе више од пола милиона тона веома квалитетног угља и покушава да задовољи потребе потрошача за овом врстом угља у Србији. Постепено повећање производње угља није довољно да би се задовољиле потребе потрошача у Републици Србији те се у ЈП ПЕУ убрзано ради на стварању услова и оспособљавању радника да значајно повећају производњу и задовоље потребе потрошача за овом врстом угља.

Природни ресурси за повећање производње постоје, али је потребно уложити доста материјалних средстава да би се постојећи рудници довели у стање да остварују знатно већу производњу.

location-icon

Локације рудника ЈП ПЕУ Ресавица

muzej muzej-icon

Музеј угљарства

У јединственом индустријском пејзажу четири објекта користе се као део музејског комплекса: управна зграда изнад Александровог поткопа, машинска радионица, Музеј угљарства и извозни торањ са парном машином.

На простору између ових зграда налази се парк са тешким машинама и великим предметима коришћеним у рударским окнима Сењског Рудника и других рудника Србије. Музејски комплекс и парна машина проглашени су споменицима културе од велике важности за републику Србију и представљају јединствену појаву у овом делу Балкана.

Музеј угљарства у Сењском Руднику има веома занимљиву и информативну концепцију и изложбену поставку. Зграда старог централног магацина адаптирана је 1980. године и од тада се користи као јединствени технички Музеј угљарства у Србији, који презентује предмете и историју Сењског Рудника и осталих рудника угља са подземном експлоатацијом који се налазе у саставу ЈП ПЕУ Ресавица. Изложени предмети датирају од антике до данашњих дана.