DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU PREZENTACIJU

JP PEU RESAVICA

Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, je formirano 1992. Godine objedinjavanjem devet rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom u jedinstveno preduzeće za proizvodnju uglja podzemnom eksploatacijom na teritoriji Republike Srbije.

Od svog nastanka JP PEU svake godine proizvede više od pola miliona tona veoma kvalitetnog uglja i pokušava da zadovolji potrebe potrošača za ovom vrstom uglja u Srbiji. Postepeno povećanje proizvodnje uglja nije dovoljno da bi se zadovoljile potrebe potrošača u Republici Srbiji te se u JP PEU ubrzano radi na stvaranju uslova i osposobljavanju radnika da značajno povećaju proizvodnju i zadovolje potrebe potrošača za ovom vrstom uglja.

Prirodni resursi za povećanje proizvodnje postoje, ali je potrebno uložiti dosta materijalnih sredstava da bi se postojeći rudnici doveli u stanje da ostvaruju znatno veću proizvodnju.

location-icon

Lokacije rudnika JP PEU Resavica

muzej muzej-icon

Muzej ugljarstva

U jedinstvenom industrijskom pejzažu četiri objekta koriste se kao deo muzejskog kompleksa: upravna zgrada iznad Aleksandrovog potkopa, mašinska radionica, Muzej ugljarstva i izvozni toranj sa parnom mašinom.

Na prostoru između ovih zgrada nalazi se park sa teškim mašinama i velikim predmetima korišćenim u rudarskim oknima Senjskog Rudnika i drugih rudnika Srbije. Muzejski kompleks i parna mašina proglašeni su spomenicima kulture od velike važnosti za republiku Srbiju i predstavljaju jedinstvenu pojavu u ovom delu Balkana.

Muzej ugljarstva u Senjskom Rudniku ima veoma zanimljivu i informativnu koncepciju i izložbenu postavku. Zgrada starog centralnog magacina adaptirana je 1980. godine i od tada se koristi kao jedinstveni tehnički Muzej ugljarstva u Srbiji, koji prezentuje predmete i istoriju Senjskog Rudnika i ostalih rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom koji se nalaze u sastavu JP PEU Resavica. Izloženi predmeti datiraju od antike do današnjih dana.