Jавнa продајa неопасног отпада (отпаци и остаци од гвожђа и челика и отпад од стругања и обраде ферометала – шпон и отпаци и отпадне бакарне цеви и отпад и остаци од бакра) из рудника у саставу ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА


ДОКУМЕНТАЦИЈА