CENOVNIK
RMU "Bogovina"

Preuzmi dokument cenovnik-bg

REZERVE
RMU "Bogovina"

Preuzmi dokument rezerve-bg

SERTIFIKATI
RMU "Bogovina"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Istorijat

Prva saznanja za ugalj u Bogovini vezana su za devedesete godine pretprošlog veka, a radovi vezani za eksploataciju uglja pominju se tek 1903. godine, koja je i uzeta za godinu započinjanja eksploatacije. Tokom svog postanja, rudnik je najpre bio vlasništvo koncesionara, porodice Savić, sve do 28. februara 1946. godine kada je postao državno vlasništvo.

Ležište Bogovinskog basena otkopavano je, tokom postojanja runika, u jedanaest jama. U zavisnosti od zaleganja, mogućnosti i dubine ugljenog sloja, tehnološki i tehnički uslovi bitno su uticali na izbor metoda otkopavanja, a prema dosadašnjim saznanjima i podacima eksploatacija uglja u Bogovinskom basenu vršen je najčešće stubnim metodama (sa zarušavanjem krovinskih naslaga ili pak zapunjavanjem otkopanog prostora), kao i širokočelnim metodama otkopavanja (nemehanizovana čela ili pak uz upotrebu samohodne hidraulične podgrade i kombajna za obaranje uglja sa čela radilišta u periodu 1976-1988).

Najveću proizvodnju Bogovina je imala u periodu od 1970. do 1982. godine, kada je redovno proizvodila preko 200.000 tona komercijalnog uglja godišnje. Za vreme svoga postojanja, Bogovina je proizvela 7,2 miliona tona komercijalnog uglja. Inače, RMU „Bogovina“ je u periodu od 1992-2003. godine bio sastavni deo Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica“, u sklopu JP Elektroprivrede Srbije, da bi od juna 2003. godine bilo formirano novo JP PEU „Resavica“.

Danas Bogovina zapošljava 213 radnika, od čega je u jami 124, a u pogonima u funkciji: prevoza radnika, uglja i jalovine, prerade uglja, servisiranja jame i separacija 84 radnika.

location-icon

Položaj

U podnožju Južnog Kučaja, između Bora i Boljevca (bliže Boljevcu), nalazi se rudnik mrkog uglja, koji nosi naziv Bogovina po selu Bogovini, koje leži na samom ležištu. Sam rudnik se nalazi na levoj obali Crnog Timoka, sa površinom od oko 10km2.

Basen je podeljen na dva ležišta, odnosno u eksploatacionom smislu na dva polja: zapadno, u kome je eksploatacija završena 1995. godine i istočno, u kome se danas vrši otkopavanje.

MENADŽMENT RMU "Bogovina"

Direktor
Ivan Vasiljković dipl.inž.rud.
e-mail: ivan.vasiljkovic@jppeu.rs

Tehnički rukovodilac
Dejan Ćirić dipl.inž.rud.
e-mail: dejan.ciric@jppeu.rs

Rukovodilac službe BZR
Perić Lidija rud.tehn.
e-mail: bznr.bogovina@jppeu.rs

Rukovodilac finansijskog sektora
Olja Drndarević ekon.tehn.
e-mail: finansije.rmubogovina@jppeu.rs

Ruk. komercijalnog sektora
Novaković Jasminka dipl.ecc.
e-mail: jasminka.novakovic@jppeu.rs

Sekretar rudnika 
Grujić Vladan hem.tehn.
e-mail: vladan.grujic@jppeu.rs

Poslovni sekretar 
Jasmina Zdravković
e-mail: jasmina.zdravkovic@jppeu.rs

Upravnik jame 
Tošić Đorđe dipl.inž.rud.
e-mail: djordje.tosic@jppeu.rs

Upravnice separacije
Predić Mirjana dipl.inž.rud.
e-mail:mirjana.predic@jppeu.rs

Kostreš Isidora dipl.inž.rug.
e-mail: isidora.kostres@jppeu.rs

KONTAKT RMU "Bogovina"

Direktor:
tel: 030/460-406 (lokal 227)

Tehnički rukovodilac:
tel: 030/460-406 (lokal 109)

Rukovodilac službe BZR:
tel:030/460-406 (lokal 219)

Rukovodilac finansijskog sektora:
tel:030/460-406 (lokal 111)

Ruk. komercijalnog sektora:
tel:030/460-406 (lokal 130)

Sekretar rudnika:
tel:030/460-406 (lokal 226)

Poslovni sekretar:
tel: 030/460-406

Upravnik jame:
tel:030/460-406 (lokal 104)

Upravnice separacije:
tel:030/460-406 (lokal 118)