Запослење

Јавни конкурс

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља “РЕСАВИЦА” расписује конкурс за следећа радна места: