Елаборати и студије изводљивости
Угаљпројект

Преузми документ cenovnik-bg

Пројекти
Угаљпројект

Преузми документ rezerve-bg

СЕРТИФИКАТИ
Угаљпројект

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Историјат

Дана 09.06.1971. године ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ, донео је решење да се у регистар предузећа и радњи за град Београд упише оснивање здруженог предузећа у Београду, са подацима:
Назив и седиште: УДРУЖЕНИ РУДНИЦИ МРКОГ УГЉА СРБИЈЕ „УРМУС“ У БЕОГРАДУ- ул. Македонска бр. 33/ИВ.
Оснивачи Здруженог предузећа били су:

Ресавско-моравски угљени басен „РЕМБАС“ из Ресавице;
Рудници мрког угља „АЛЕКСИНАЦ“ из Алексинца;
Рудник мрког угља „БОГОВИНА“ из Боговине;
Рудник мрког угља „СОКО“ из Соко Бање;

Овако формирано здружено предузеће послује до дана 08.05.1979. године када се „Угаљпројект“ издваја из „УРМУС“-а и постаје РО „Угаљпројект“.
Радна организација РО „Угаљпројект“ самостално послује до 01.06.1990. године када прелази у састав ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, у чијем је саставу пословала до 1992. године односно до уласка у ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА.
Уласком у ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА послује као Центар за унапређење производње угља развој и пројектовање-Београд, а надаље од 1998. године у саставу истог ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА под називом Биро за пројектовање и развој – Београд.
У марту 2012. године извршена је промена назива у Угаљпројект – Београд, Биро за пројектовање и развој. Под овим називом послује до данас.
У библиотеци урађене документације Бироа за пројектовање и развој – Београд данас се налази 2183 наслова углавном рађена за Руднике са подземном експлоатацијом угља и борних минерала, као и за Руднике са површинском експлоатацијом угља, кречњака и доломита. Међу урађеном пројектном документацијом најзначајнији су:

Програми преструктурирања рудника
Инвестициони програми рудника
Пројекти геолошких истраживања
Геолошки Елаборати о резервама угља рудника
Главни рударски пројекти
Допунски рударски пројекти
Технички рударски пројекти
Упрошћени рударски пројекти
Пројекти рекултивације деградираног земљишта насталог експлоатацијом
Студије о процени утицаја експлоатације минералних сировина на животну средину
Остала пројектна документација везана за руднике са подземном експлоатацијом угља
Научно истраживачке студије
Студије изводљивости
Анализе оправданости експлоатације
Стручне оцене
Експертизе

location-icon

Положај

Угаљпројект – Београд, Биро за пројектовање и развој се налази у Београду на тргу Политике 5, улица Македонска 33/ИВ

МЕНАЏМЕНТ Угаљпројект Београд

Директор:

Проф. Др Душко Ђукановић, дипл.инж.руд.

e-mail: dusko.djukanovic@jppeu.rs

Технички руководилац:

Владимир Тодоровић, дипл.инж.руд.

e-mail: vladimir.todorovic@jppeu.rs

 

Контакт Угаљпројект Београд

Директор:

011/3373554

063/1036788

Технички руководилац:

062/791206