Elaborati i studije izvodljivosti
Ugaljprojekt

Preuzmi dokument cenovnik-bg

Projekti
Ugaljprojekt

Preuzmi dokument rezerve-bg

SERTIFIKATI
Ugaljprojekt

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Istorijat

Dana 09.06.1971. godine OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BEOGRADU, doneo je rešenje da se u registar preduzeća i radnji za grad Beograd upiše osnivanje združenog preduzeća u Beogradu, sa podacima:
Naziv i sedište: UDRUŽENI RUDNICI MRKOG UGLJA SRBIJE „URMUS“ U BEOGRADU- ul. Makedonska br. 33/IV.
Osnivači Združenog preduzeća bili su:

Resavsko-moravski ugljeni basen „REMBAS“ iz Resavice;
Rudnici mrkog uglja „ALEKSINAC“ iz Aleksinca;
Rudnik mrkog uglja „BOGOVINA“ iz Bogovine;
Rudnik mrkog uglja „SOKO“ iz Soko Banje;

Ovako formirano združeno preduzeće posluje do dana 08.05.1979. godine kada se „Ugaljprojekt“ izdvaja iz „URMUS“-a i postaje RO „Ugaljprojekt“.
Radna organizacija RO „Ugaljprojekt“ samostalno posluje do 01.06.1990. godine kada prelazi u sastav JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, u čijem je sastavu poslovala do 1992. godine odnosno do ulaska u JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA.
Ulaskom u JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA posluje kao Centar za unapređenje proizvodnje uglja razvoj i projektovanje-Beograd, a nadalje od 1998. godine u sastavu istog JAVNOG PREDUZEĆA pod nazivom Biro za projektovanje i razvoj – Beograd.
U martu 2012. godine izvršena je promena naziva u Ugaljprojekt – Beograd, Biro za projektovanje i razvoj. Pod ovim nazivom posluje do danas.
U biblioteci urađene dokumentacije Biroa za projektovanje i razvoj – Beograd danas se nalazi 2183 naslova uglavnom rađena za Rudnike sa podzemnom eksploatacijom uglja i bornih minerala, kao i za Rudnike sa površinskom eksploatacijom uglja, krečnjaka i dolomita. Među urađenom projektnom dokumentacijom najznačajniji su:

Programi prestrukturiranja rudnika
Investicioni programi rudnika
Projekti geoloških istraživanja
Geološki Elaborati o rezervama uglja rudnika
Glavni rudarski projekti
Dopunski rudarski projekti
Tehnički rudarski projekti
Uprošćeni rudarski projekti
Projekti rekultivacije degradiranog zemljišta nastalog eksploatacijom
Studije o proceni uticaja eksploatacije mineralnih sirovina na životnu sredinu
Ostala projektna dokumentacija vezana za rudnike sa podzemnom eksploatacijom uglja
Naučno istraživačke studije
Studije izvodljivosti
Analize opravdanosti eksploatacije
Stručne ocene
Ekspertize

location-icon

Položaj

Ugaljprojekt – Beograd, Biro za projektovanje i razvoj se nalazi u Beogradu na trgu Politike 5, ulica Makedonska 33/IV

MENADŽMENT Ugaljprojekt Beograd

Direktor:

Prof. Dr Duško Đukanović, dipl.inž.rud.

e-mail: dusko.djukanovic@jppeu.rs

Tehnički rukovodilac:

Vladimir Todorović, dipl.inž.rud.

e-mail: vladimir.todorovic@jppeu.rs

 

Kontakt Ugaljprojekt Beograd

Direktor:

011/3373554

063/1036788

Tehnički rukovodilac:

062/791206