ЦЕНОВНИК
РА "Вршка Чука"

Преузми документ cenovnik-bg

РЕЗЕРВЕ
РА "Вршка Чука"

Преузми документ rezerve-bg

СЕРТИФИКАТИ
РА "Вршка Чука"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Историјат

Подручје Вршке Чуке било је предмет интересовања истраживача још 1863.год. када је Ј.Панчић био у посети овом крају. Нешто касније 1881.год. појављује се први писани извештај С.Лозанића о резултатима анализа угља из Вршке Чуке. Захваљујући истраживањима Ј.Жујовића 1882 до 1886.год. угљеносна формација Вршке Чуке одређена је као јурска. Схватањем о геолошкој грађи, тектоници и енергетском потенцијалу Вршке Чуке осим поменутих истраживача изнели су још С.Бончев, М.Живковић, С.Жиле, Ј.Поповић,В.Петковић, М.Павловић, П.Черњевски, К.Петковић, Ж.Ђорђевић, Д.Веселиновић, В.Ђокић, Е.Бончев, Н.Пантић, Д.Миланчев и др.

Први рударски радови у угљеносном басену Вршка Чука отпочели су још 1884.год. кратко време после објављивања резултата истраживања С.Лозанића (1881) и Ј.Жујовића (1883). Угљеносно подручје закупио је Јозеф Хирш из Будимпеште и отпочео експлоатацију угља у локалности Прлита. Рудник је радио 3 године до 1887.год. када је производња обустављена. Исте године Белгијско индустријско друштво улаже знатан капитал (око 6.000.000,00 дин) у отварање новог за тадашње прилике најмодернијег рудника Вршка Чука. Две године касније изграђена је ускотрачна пруга дужине 85 км од рудника до брикетнице у Радујевцу на Дунаву, одатле је брикет извожен у Бугарску, Румунију и Мађарску.

Године 1912.год. отворен је рудник ,,Српски Балкан,, под концесијом Ђ. Генчића. Експлoатација је вршена из поткопа дугог 150м, а због посности угаљ се дроби па је у Грљану изграђена брикетница 1923 и 1924.год., која је са угљенокопом спојена жичаром дугом око 2,8км.

Комлексна истраживања угљеносности Вршке Чуке започета су 1957.год., када је због недовољне истражености рудник био пред затварањем. Одељење за истраживање угља Завод за геолошка и геофизичка истраживања из Београда почиње истраживање угљеносности басена решавањем структурно – геолошких проблема овог подручја, да би се добили што јаснији параметри за економску оцену лежишта. Пошто су резултати испитивања показали да је ревир (лежиште) Мала Чука најпродуктивнији део угљеносне области још 1957.год. изградњом поткопа почела је производња.

Производња у лежишту ,,Мала Чука,, који је данас једини активни угњенокоп у области Вршке Чуке почела је 1959.год. и траје до данас.

location-icon

Положај

Рудник антрацита ,,Вршка Чука,, се налази на 10 км југоисточно од Зајечара. На истоку непосредно поред рудника се налази бугарска граница, на западу Тимок а на североистоку Великоизворски плато.

Рудник је од утоварне железничке станице Грљан на прузи Ниш – Прахово удаљен око 3 км. Са Зајечаром је угљенокоп повезан најпре асфалтним путем дужине 3,5 км до грљанске раскрснице, па регионалним путем вишег реда ( Ниш-Књажевац-Зајечар ).

МЕНАЏМЕНТ РА "Вршка Чука"

Директор:
Милош Киров дипл.инж.руд.
e-mail:

Технички руководилац:
Игор Владановић дипл.инж.руд.
e-mail: igor.vladanovic@jppeu.rs

Руководилац службе БЗР:
Вокан Трујић дипл.инж.руд.
e-mail: vokan.trujic@jppeu.rs

Руководилац финансијског сектора:
Душанка Стевановић
e-mail: dusanka.stevanovic@jppeu.rs

Руководилац комерцијалног сектора:
Александар Марковић
e-mail:

Секретар рудника:
Јорданка Марковић
e-mail:

Пословни секретар директора:
Маја Јовановић

Управник јаме:
Ненад Стојковић
e-mail: nenad.stojkovic@jppeu.rs

Управник сепарације:
Горан Митић маш.тех.

КОНТАКТ РА "Вршка Чука"

Технички руководилац:
тел: 019/3155520

Руководилац службе БЗР:
тел: 019/3155518

Руководилац финансијског сектора:
тел: 019/3155509

Руководилац комерцијалног сектора:
тел: 019/3155504

Секретар рудника:
тел: 019/3155508

Пословни секретар директора:
тел: 019/3155500

Управник јаме:
тел: 019/3155527

Управник сепарације:
тел: 019/3155517