CENOVNIK
RMU "Rembas"

Preuzmi dokument cenovnik-bg

REZERVE
RMU "Rembas"

Preuzmi dokument rezerve-bg

SERTIFIKATI
RMU "Rembas"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Istorijat

RMU „Rembas“ bavi se podzemnom eksploatacijom visoko kvalitetnog mrkog uglja. Nalazi se u sastavu JP PEU „Resavica“, najznačajnijeg centra podzemne eksploatacije uglja na Balkanu. RMU „Rembas“ iza sebe ima više od 150 godina dugu tradiciju eksploatacije uglja i veoma bogatu istoriju.

Danas se u sastavu RMU „Rembas“ nalaze četiri proizvodne jame: Jelovac, Strmosten, Ravna Reka-IV blok i Senjski Rudnik. Pojave uglja na teritoriji Jelovca i Strmostena zabeležene su i eksploataisane još u drugoj polovini 19. veka. Od početka istraživanja i otkopavanja uglja pa sve do početka Drugog svetskog rata, teritorije sela Jelovac i Strmosten sa svojim jamama nalaze se u privatnom vlasništvu Nikole Jocića, u sastavu tadašnjeg rudnika „Resava“. Senjski Rudnik je od sredine 19. veka, kada je počela eksploatacija uglja u toj oblasti, pa do današnjih dana uvek bio u državnom vlasništvu.

Posle zavpšetka Drugog svetskog rata dolazi do nacionalizacije preduzeća, u okviru čega je, 1945. godine formiran Senjsko-resavski ugljeni basen i preduzeće „Senjsko-resavski rudnici mrkog uglja“ u čiji su sastav ušli: Senjski Rudnik, Ravna Reka, Resavica i Sisevac. Resavsko-moravski ugljeni basen formiran je 1960. godine, sa administrativnim centrom u Resavici, gde je za te potrebe izgrađena nova upravna zgrada, u kojoj se danas nalazi direkcija RMU „Rembas“ i direkcija JP PEU „Resavica“. U to vreme, aktivirani su i proizvodni kapaciteti u Vodni, sa jamama Jelovac i Strmosten. Rudnik „Morava“ se izdvaja iz sastava „Rembasa“ 1966. godine.

Godine 1971. formiran je „URMUS“, organizacija od više rudnika uglja u čiji sastav ulazi i RMU „Rembas“. 1979. godine formirano je preduzeće RO „Rembas-Zastava“ kada rudnici „Rembas“-a ulaze u sastav preduzeća „Crvena Zastava“ iz Kragujevca sve do 1989. godine. 1990. godine rudnici uglja sa podzemnom eksploatacijom u Srbiji ulaze u sastav EPS-a, a 1992. godine konstituiše se Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja (JP PEU) „Resavica“.

 

location-icon

Položaj

Resavsko-moravski basen, po svom geografskom položaju, nalazu se u zapadnoj grupi istočne zone venačnih planina. Posmatrano geografski šire, pripada Homoljskim planinama koje se protežu od Dunava, pa spuštajući se prema jugu prelaze u Homoljsku kotlinu, odakle se sa planinom Beljanicom vezuju za Kučajsku ploču.

Bogata ležišta uglja javljaju se širom cele oblasti zapadnog podnožja Beljanice i Kučaja, a od sredine 19. veka ugalj je istraživan i otkopavan u 6 basena: strmostensko-sladajski, jelovački, đulsko-židiljski, ravnorečko-senjski, ravanički i sisevački.

Rudnik „Rembas“ proizvodnju visoko kvalitetnog mrkog uglja bazira na podzemnoj eksploataciji bogatih ugljenih slojeva na tri pogona: Resavica sa jamom „Jelovac“, Vodna sa jamom „Strmosten“ i Senjski Rudnik sa jamom „Senjski Rudnik“. Sve tri aktivne jame nalaze se u blizini Resavice.

MENADŽMENT RMU "Rembas"

Direktor:
Nenad Lukić dipl.inž.rud.
e-mail: nenad.lukic@jppeu.rs

Tehnički rukovodilac:
Stefan Tasić dipl.inž.rud.
e-mail: stefan.tasic@jppeu.rs

Rukovodilac službe ZNR:
Nataša Bailović dipl.inž.rud.
e-mail: natasa.bailovic@jppeu.rs

Rukovodilac finansijskog sektora:
Vasa Garača dipl.ecc.
e-mail: vasa.garaca@jppeu.rs

Rukovodilac komercijalnog sektora:
Nebojša Milenković ecc.
e-mail: nebojsa.milenkovic@jppeu.rs

Sekretar rudnika:
Vladan Vugdelija dipl.pravnik
e-mail: vladan.vugdelija@jppeu.rs

Upravnik rudnika “Vodna”:
Miloš Đukić dipl.inž.rud.
e-mail: milos.djukic@jppeu.rs

Upravnik rudnika “Resavica”:
Aleksandar Milojković dipl.inž.rud.
e-mail: aleksandar.milojkovic@jppeu.rs

Upravnik rudnika “Senjski Rudnik”:
Aleksandar Milojković dipl.inž.rud.
e-mail: aleksandar.milojkovic@jppeu.rs

Upravnik separacije:
Goran Bošković dipl.inž.rud.
e-mail: goran.boskovic@jppeu.rs

KONTAKT RMU "Rembas"

Direktor:
tel: 035/8627-522

Tehnički rukovodilac:
tel: 035/8627-540

Rukovodilac službe ZNR:
tel: 035/8627-722 (lokal 234)

Rukovodilac kom.sektora:
tel: 035/8627-555

Rukovodilac fin.sektora:
tel: 035/8627-591

Sekretar rudnika:
tel: 035/8627-722 (lokal 207)

Upravnik rudnika “Vodna”:
tel: 035/8633-008

Upravnik rudnika “Resavica”:
tel: 035/8627-722 (lokal 257)

Upravnik rudnika “Senjski Rudnik”:
tel: 035/8627-722 (lokal 810)

Upravnik separacije:
tel: 035/8627-722 (lokal 280)