ЦЕНОВНИК
РМУ "Соко"

Преузми документ cenovnik-bg

РЕЗЕРВЕ
РМУ "Соко"

Преузми документ rezerve-bg

СЕРТИФИКАТИ
РМУ "Соко"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Историјат

Историјат рудника „Соко“ може се приказати кроз неколико етапа и то:

– Период од 24 године, обухвата период од 1898. до 1908. године, као почетак експлоатације, па све до 1922. године када о руднику „Соко“ пише „Ridiger“. У наведеном периоду произведено је 675 тона угља.
– Друга етапа је такође период од 24 године када почиње интензивнији рад на истраживању лежишта и производњи угља. Ова етапа обухвата период од 1923. до 1945. године. У овом периоду произведено је 3 086 т угља.
– Трећа етапа је период од 25 година, када настаје прва модернизација рудника и обухвата период од 1946. године закључно са 1970. годином и укупном производњом од 2 362 698 т угља. 1970. годину карактерише и постизање максималне годишње производње од 224 400 тона угља.
– Период од 8 година је четврта етапа, и то од 1971. до 1978. Године. Овај период карактеришу учестали јамски пожари, рударске несреће, избој гаса угља и стенског материјала из масива у радни простор и пад производње. У овом периоду произведено је 756 398 тона угља.
– Пета фаза обухвата 21 годину и то од 1979. до 1999. године. Завршена је санација и опоравак рудника, производња расте, инвестиције су у наглом успону, сви економски показатељи су позитивни и реализује се санационо инвестициони програм. Укупна производња за тај период изности 3 311 621 тона.
– Шеста етапа обухвата период од 5 година, од 2000. до 2005. године са укупном производњом од око 600 000 тона угља. Ту је пројекат отварања новог рудника за 21. век са импозатним инвестиционим улагањима која се мере у милионима еура. Нов систем за прање угља, нова управно погонска зграда површине око 2000м2.
– Aкo се анализира производња од 1928. године закључно са 2008, тј. за 80 година рада, може се рећи да је произведено 7 035 000 тона комерцијалног угља (88 000 тона годишње), ископано је више од 2 500 000 тона јаловине, што значи 9 835 000 тона ровне масе (123 000 тона месечно).

location-icon

Положај

Експлоатационо поље лежишта угља рудника „Соко“ захвата атаре села Читлук, Врело и околних села и насеља источно, североисточно и западно од села Читлук. Регионалним путем Сокобања-Алексинац, рудник је повезан са ауто путем (Е-75) Београд-Ниш-Скопље, преко Ртња са магистралним правцем Параћин-Зајечар, а што омогућава несметани транспорт угља у сва подручја Србије и шире.

Повезаност рудника са железницом Србије остварен је асфалтним путем Сокобања-Књажевац-Ргоште, где поседује утоварно-ражирну станицу капацитета око 2 000 тона комерцијалног угља.

МЕНАЏМЕНТ РМУ "Соко"

Директор:
Марко Конатар дипл.инж.руд.
е-mail: marko.konatar

Технички руководилац:
Александар Вукојанац дипл.инж.руд.
е-mail:

Управник рудника:
Мирољуб Радовић дипл.инж.руд.
е-mail: miroljub.radovic@jppeu.rs

Управник сепарације:
Жикица Милановић дипл.инж.руд
e-mail: zikica.milanovic@jppeu.rs

Секретар рудника:
Драгана Лукић дипл. правник
е-mail:

Руководилац службе ЗНР:
Горан Костић
е-mail: goran.kostic@jppeu.rs

Руководилац финансијског сектора:
Зоран Младеновић, ецц
е-mail: zoran.mladenovic@jppeu.rs

Руководилац комерцијалног сектора:
Биљана Стаменковић
е-mail: biljana.stamenkovic@jppeu.rs

Пословни секретар директора:
Драгица Голубовић
е-mail: dragica.golubovic@jppeu.rs

КОНТАКТ РМУ "Соко"

Технички руководилац:
тел:018/880-304

Управник рудника:
тел:018/880-311

Управник сепарације:
тел:018/880-321

Секретар рудника:
тел:018/880-307

Руководилац службе ЗНР:
тел:018/880-312

Руководилац финансијског сектора:
тел:018/880-306

Руководилац комерцијалног сектора:
тел:018/880-305

Пословни секретар директора:
тел:018/880-300