CENOVNIK
RMU "Soko"

Preuzmi dokument cenovnik-bg

REZERVE
RMU "Soko"

Preuzmi dokument rezerve-bg

SERTIFIKATI
RMU "Soko"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Istorijat

Istorijat rudnika „Soko“ može se prikazati kroz nekoliko etapa i to:

– Period od 24 godine, obuhvata period od 1898. do 1908. godine, kao početak eksploatacije, pa sve do 1922. godine kada o rudniku „Soko“ piše „Ridiger“. U navedenom periodu proizvedeno je 675 tona uglja.
– Druga etapa je takođe period od 24 godine kada počinje intenzivniji rad na istraživanju ležišta i proizvodnji uglja. Ova etapa obuhvata period od 1923. do 1945. godine. U ovom periodu proizvedeno je 3 086 t uglja.
– Treća etapa je period od 25 godina, kada nastaje prva modernizacija rudnika i obuhvata period od 1946. godine zaključno sa 1970. godinom i ukupnom proizvodnjom od 2 362 698 t uglja. 1970. godinu karakteriše i postizanje maksimalne godišnje proizvodnje od 224 400 tona uglja.
– Period od 8 godina je četvrta etapa, i to od 1971. do 1978. Godine. Ovaj period karakterišu učestali jamski požari, rudarske nesreće, izboj gasa uglja i stenskog materijala iz masiva u radni prostor i pad proizvodnje. U ovom periodu proizvedeno je 756 398 tona uglja.
– Peta faza obuhvata 21 godinu i to od 1979. do 1999. godine. Završena je sanacija i oporavak rudnika, proizvodnja raste, investicije su u naglom usponu, svi ekonomski pokazatelji su pozitivni i realizuje se sanaciono investicioni program. Ukupna proizvodnja za taj period iznosti 3 311 621 tona.
– Šesta etapa obuhvata period od 5 godina, od 2000. do 2005. godine sa ukupnom proizvodnjom od oko 600 000 tona uglja. Tu je projekat otvaranja novog rudnika za 21. vek sa impozatnim investicionim ulaganjima koja se mere u milionima eura. Nov sistem za pranje uglja, nova upravno pogonska zgrada površine oko 2000m2.
– Ako se analizira proizvodnja od 1928. godine zaključno sa 2008, tj. za 80 godina rada, može se reći da je proizvedeno 7 035 000 tona komercijalnog uglja (88 000 tona godišnje), iskopano je više od 2 500 000 tona jalovine, što znači 9 835 000 tona rovne mase (123 000 tona mesečno).

location-icon

Položaj

Eksploataciono polje ležišta uglja rudnika „Soko“ zahvata atare sela Čitluk, Vrelo i okolnih sela i naselja istočno, severoistočno i zapadno od sela Čitluk. Regionalnim putem Sokobanja-Aleksinac, rudnik je povezan sa auto putem (E-75) Beograd-Niš-Skoplje, preko Rtnja sa magistralnim pravcem Paraćin-Zaječar, a što omogućava nesmetani transport uglja u sva područja Srbije i šire.

Povezanost rudnika sa železnicom Srbije ostvaren je asfaltnim putem Sokobanja-Knjaževac-Rgošte, gde poseduje utovarno-ražirnu stanicu kapaciteta oko 2 000 tona komercijalnog uglja.

MENADŽMENT RMU "Soko"

Direktor:
Marko Konatar dipl.inž.rud.
e-mail: marko.konatar

Tehnički rukovodilac:
Aleksandar Vukojanac dipl.inž.rud.
e-mail:

Upravnik rudnika:
Miroljub Radović dipl.inž.rud.
e-mail: miroljub.radovic@jppeu.rs

Upravnik separacije:
Žikica Milanović dipl.inž.rud
e-mail: zikica.milanovic@jppeu.rs

Sekretar rudnika:
Dragana Lukić dipl. pravnik
e-mail:

Rukovodilac službe ZNR:
Goran Kostić
e-mail: goran.kostic@jppeu.rs

Rukovodilac finansijskog sektora:
Zoran Mladenović, ecc
e-mail: zoran.mladenovic@jppeu.rs

Rukovodilac komercijalnog sektora:
Biljana Stamenković
e-mail: biljana.stamenkovic@jppeu.rs

Poslovni sekretar direktora:
Dragica Golubović
e-mail: dragica.golubovic@jppeu.rs

KONTAKT RMU "Soko"

Tehnički rukovodilac:
tel:018/880-304

Upravnik rudnika:
tel:018/880-311

Upravnik separacije:
tel:018/880-321

Sekretar rudnika:
tel:018/880-307

Rukovodilac službe ZNR:
tel:018/880-312

Rukovodilac finansijskog sektora:
tel:018/880-306

Rukovodilac komercijalnog sektora:
tel:018/880-305

Poslovni sekretar direktora:
tel:018/880-300