ЦЕНОВНИК
РЛ "Лубница"

Преузми документ cenovnik-bg

РЕЗЕРВЕ
РЛ "Лубница"

Преузми документ rezerve-bg

СЕРТИФИКАТИ
РЛ "Лубница"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Историјат

Експлоатација угља у овом Руднику започела је у Лубничко-звезданском угљоносном басену осамдесетих година XIX века. На површини од 100 ha отворена је, 1889. године, јама “Звездан” која је имала три хоризонта.

Рудник лигнита “Лубница” почео је са радом 1909. године под називом “Ивановом”, да би после II светског рата радио под садашњим именом.

Рудник лигнита “Лубница” је, почевши од 1959. Године, па све до 1967. Године, пословао у саставу “Тимочки рудници угља” – Књажевац које је настало спајањем Зајечарских рудника и Књажевачких рудника из Подвиса.

Од 1990. године Рудник лигнита “Лубница” послује као посебан организациони део Јавног предузећа са подземном експлоатацијом угља са седиштем у Ресавици у оквиру ЈП “Електропривреда Србије” – Београд, све до 2003. године, када наставља да послује у саставу ЈП за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, чији је оснивач Влада Републике Србије.

У Руднику „Лубница“ се експлоатише први слој просечне дебљине 8 метара који је високог степена постојаности, простирања и структурних и квалитативних карактеристика. Угаљ припада групи ксилитских хумусних угљева који се по степену карбонизације налази између правих мрких угљева и меких лигнита. Угаљ који се производи у „Лубници“ сортиран је у пет комерцијалних асортимана: комад, коцка, орах, ситан и гранулит. Транспорт угља врши се камионским превозом до суве сепарације на железничкој станици Грљан на прузи Ниш-Зајечар-Прахово.

location-icon

Положај

Рудник лигнита “Лубница” налази се у селу Лубница, 7 километара југозападно од Зајечара. Са Зајечаром Лубница је повезана асфалтним путем старе трасе Зајечар-Бољевац.

МЕНАЏМЕНТ РЛ "Лубница"

Директор:
Срђан Миленковић дипл.инж.руд.
e-mail:

Технички руководилац:
Милош Пејић
е-mail: milos.pejic@jppeu.rs

Руководилац службе БЗР:
Вокан Трујић
е-mail: vokan.trujic@jppeu.rs

Руководилац финансијског сектора:
Сања Трујић дипл.екон.
е-mail:

Руководилац комерцијалног сектора:
Марија Рајковић
е-mail:

Секретар рудника:
Јелена Тодоровић дипл.правник
е-mail:

Пословни секретар рудника:
Зорица Јовановић
е-mail: kop.lubn@jppeu.rs

Управник рудника:
Милош Пејић
е-mail: milos.pejic@jppeu.rs

Управник сепарације:
Ђорђе Tодоровић дипл.инж.руд.
е-mail: djordje.todorovic@jppeu.rs

КОНТАКТ РЛ "Лубница"

Технички руководилац:
тел: 019/456-700 (локал 122)

Руководилац службе БЗР:
тел: 019/456-700 (локал 111)

Руководилац финансијског сектора:
тел: 019/456-700 (локал 115)

Руководилац комерцијалног сектора:
тел: 019/456-700 (локал 119)

Секретар рудника:
тел: 019/456-700 (локал 105 и 106)

Пословни секретар рудника:
тел: 019/456-700

Управник рудника:
тел: 019/456-700 (локал 121)

Управник сепарације:
тел: 019/468-152