CENOVNIK
RL "Lubnica"

Preuzmi dokument cenovnik-bg

REZERVE
RL "Lubnica"

Preuzmi dokument rezerve-bg

SERTIFIKATI
RL "Lubnica"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Istorijat

Eksploatacija uglja u ovom Rudniku započela je u Lubničko-zvezdanskom ugljonosnom basenu osamdesetih godina XIX veka. Na površini od 100 ha otvorena je, 1889. godine, jama “Zvezdan” koja je imala tri horizonta.

Rudnik lignita “Lubnica” počeo je sa radom 1909. godine pod nazivom “Ivanovom”, da bi posle II svetskog rata radio pod sadašnjim imenom.

Rudnik lignita “Lubnica” je, počevši od 1959. Godine, pa sve do 1967. Godine, poslovao u sastavu “Timočki rudnici uglja” – Knjaževac koje je nastalo spajanjem Zaječarskih rudnika i Knjaževačkih rudnika iz Podvisa.

Od 1990. godine Rudnik lignita “Lubnica” posluje kao poseban organizacioni deo Javnog preduzeća sa podzemnom eksploatacijom uglja sa sedištem u Resavici u okviru JP “Elektroprivreda Srbije” – Beograd, sve do 2003. godine, kada nastavlja da posluje u sastavu JP za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica“, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije.

U Rudniku „Lubnica“ se eksploatiše prvi sloj prosečne debljine 8 metara koji je visokog stepena postojanosti, prostiranja i strukturnih i kvalitativnih karakteristika. Ugalj pripada grupi ksilitskih humusnih ugljeva koji se po stepenu karbonizacije nalazi između pravih mrkih ugljeva i mekih lignita. Ugalj koji se proizvodi u „Lubnici“ sortiran je u pet komercijalnih asortimana: komad, kocka, orah, sitan i granulit. Transport uglja vrši se kamionskim prevozom do suve separacije na železničkoj stanici Grljan na pruzi Niš-Zaječar-Prahovo.

location-icon

Položaj

Rudnik lignita “Lubnica” nalazi se u selu Lubnica, 7 kilometara jugozapadno od Zaječara. Sa Zaječarom Lubnica je povezana asfaltnim putem stare trase Zaječar-Boljevac.

MENADŽMENT RL "Lubnica"

Direktor:
Srđan Milenković dipl.inž.rud.
e-mail:

Tehnički rukovodilac:
Miloš Pejić
e-mail: milos.pejic@jppeu.rs

Rukovodilac službe BZR:
Vokan Trujić
e-mail: vokan.trujic@jppeu.rs

Rukovodilac finansijskog sektora:
Sanja Trujić dipl.ekon.
e-mail:

Rukovodilac komercijalnog sektora:
Marija Rajković
e-mail:

Sekretar rudnika:
Jelena Todorović dipl.pravnik
e-mail:

Poslovni sekretar rudnika:
Zorica Jovanović
e-mail: kop.lubn@jppeu.rs

Upravnik rudnika:
Miloš Pejić
e-mail: milos.pejic@jppeu.rs

Upravnik separacije:
Đorđe Todorović dipl.inž.rud.
e-mail: djordje.todorovic@jppeu.rs

KONTAKT RL "Lubnica"

Tehnički rukovodilac:
tel: 019/456-700 (lokal 122)

Rukovodilac službe BZR:
tel: 019/456-700 (lokal 111)

Rukovodilac finansijskog sektora:
tel: 019/456-700 (lokal 115)

Rukovodilac komercijalnog sektora:
tel: 019/456-700 (lokal 119)

Sekretar rudnika:
tel: 019/456-700 (lokal 105 i 106)

Poslovni sekretar rudnika:
tel: 019/456-700

Upravnik rudnika:
tel: 019/456-700 (lokal 121)

Upravnik separacije:
tel: 019/468-152