Организација

НАДЗОРНИ ОДБОР

user-icon

Председник

Иван Јанковић

user-icon

Члан

Стеван Вељовић

user-icon

Члан

Добривоје Будимировић

user-icon

Члан

Марко Маљковић

user-icon

Члан

Небојша Миленковић

user-icon

В.Д. ДИРЕКТОРА

Саша Спасић
дипломирани правник
sasa.spasic@jppeu.rs
035/8627-524

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ

slobodan-mitic

Извршни директор за техничке послове ЈП

Слободан Митић
дипломиран инжењер рударства
slobodan.mitic@jppeu.rs
035/8627-652
биографија

Maja-Jevtic

Извршни директор за КОП ЈП

Маја Јевтић
дипломирани правник
maja.jevtic@jppeu.rs
035/8627-516
биографија

RemasterDirector_1a5c03258

Извршни директор за Комерцијалне послове

Владимир Милошевић
дипломирани економиста
vladimir.milosevic@jppeu.rs
035/8627-512

Milan-Dubocanin

Извршни директор за БЗР ЈП

Милан Дубочанин
дипломирани инжењер рударства
milan.dubocanin@jppeu.rs
035/8627-254
биографија

Lidija-Stosic

Извршни директор за економско финансијске послове

Лидија Стошић
дипломирани економиста
lidija.stosic@jppeu.rs
035/8627-374

ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА

!cid_56dc2c48-7e16-49fa-92b0-fb82dd8de10f

Помоћник директора за информатор о раду, сарадњу са надлежним министарствима и институцијама

Милица Петровић
мастер економиста
milica.petrovic@jppeu.rs

user-icon

Помоћник директора за развој и експлоатацију борних минерала

Милинко Кошанин
дипломирани инжењер рударства
milinko.kosanin@jppeu.rs

Dragana-Klještan

Помоћник директора за заштиту животне средине и управљање отпадом

Драгана Кљештан
мастер инжењер заштите животне средине
dragana.dlukic@jppeu.rs

Drago-Milinkovic

Помоћник директора за оплемењивање и квалитет угља

Драго Милинковић
дипломирани инжењер рударства
drago.milinkovic@jppeu.rs

ДИРЕКТОРИ СЕКТОРА

user-icon

Директор ИТ сектора

Новица Петковић
струковни информатичар
novica.petkovic@jppeu.rs
035/8627-379

user-icon

Директор сектора за производњу

Раденко Цвијетић
дипломирани инжењер рударства
radenko.cvijetic@jppeu.rs
035/8627-313

user-icon

Директор сектора за инвестиције

Благоје Баиловић
дипломирани инжењер рударства
blagoje.bailovic@jppeu.rs
035/8627-536

orgsema

ПОДАЦИ О БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ

Сазнај више user-bg