Organizacija

NADZORNI ODBOR

user-icon

Predsednik

Ivan Janković

user-icon

Član

Stevan Veljović

user-icon

Član

Dobrivoje Budimirović

user-icon

Član

Marko Maljković

user-icon

Član

Nebojša Milenković

user-icon

V.D. DIREKTORA

Saša Spasić
diplomirani pravnik
sasa.spasic@jppeu.rs
035/8627-524

IZVRŠNI DIREKTORI

slobodan-mitic

Izvršni direktor za tehničke poslove JP

Slobodan Mitić
diplomiran inženjer rudarstva
slobodan.mitic@jppeu.rs
035/8627-652
biografija

Maja-Jevtic

Izvršni direktor za KOP JP

Maja Jevtić
diplomirani pravnik
maja.jevtic@jppeu.rs
035/8627-516
biografija

RemasterDirector_1a5c03258

Izvršni direktor za Komercijalne poslove

Vladimir Milošević
diplomirani ekonomista
vladimir.milosevic@jppeu.rs
035/8627-512

Milan-Dubocanin

Izvršni direktor za BZR JP

Milan Dubočanin
diplomirani inženjer rudarstva
milan.dubocanin@jppeu.rs
035/8627-254
biografija

Lidija-Stosic

Izvršni direktor za ekonomsko finansijske poslove

Lidija Stošić
diplomirani ekonomista
lidija.stosic@jppeu.rs
035/8627-374

POMOĆNICI DIREKTORA

!cid_56dc2c48-7e16-49fa-92b0-fb82dd8de10f

Pomoćnik direktora za informator o radu, saradnju sa nadležnim ministarstvima i institucijama

Milica Petrović
master ekonomista
milica.petrovic@jppeu.rs

user-icon

Pomoćnik direktora za razvoj i eksploataciju bornih minerala

Milinko Košanin
diplomirani inženjer rudarstva
milinko.kosanin@jppeu.rs

Dragana-Klještan

Pomoćnik direktora za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom

Dragana Klještan
master inženjer zaštite životne sredine
dragana.dlukic@jppeu.rs

Drago-Milinkovic

Pomoćnik direktora za oplemenjivanje i kvalitet uglja

Drago Milinković
diplomirani inženjer rudarstva
drago.milinkovic@jppeu.rs

DIREKTORI SEKTORA

user-icon

Direktor IT sektora

Novica Petković
strukovni informatičar
novica.petkovic@jppeu.rs
035/8627-379

user-icon

Direktor sektora za proizvodnju

Radenko Cvijetić
diplomirani inženjer rudarstva
radenko.cvijetic@jppeu.rs
035/8627-313

user-icon

Direktor sektora za investicije

Blagoje Bailović
diplomirani inženjer rudarstva
blagoje.bailovic@jppeu.rs
035/8627-536

orgsema

PODACI O BROJU
ZAPOSLENIH

Saznaj više user-bg