CENOVNIK
RKU "Ibarski rudnici"

Preuzmi dokument cenovnik-bg

REZERVE
RKU "Ibarski rudnici"

Preuzmi dokument rezerve-bg

SERTIFIKATI
RKU "Ibarski rudnici"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Istorijat

Prva istraživanja, u periodu 1885. Do 1890. Godine, na prostoru jarandolskog basena, koja se odnose na ugalj, finansirana su engleskim kapitalom. Istražne radove je izvodila firma „The Silver Mining Company LTD-London“, koja je usled finansijskih teškoća, 1890. godine napustila ovaj teren.

Istraživanje i otkopavanje uglja u jarandolskom basenu nastavljeno je već prvih godina XX veka. Otkopavanje uglja na eksploatacionom prostoru Ibarskih rudnika se od 1903. do 1924. godine odvijalo sa prekidima. U ovom periodu menjali su se i koncseionari.

Godine 1903. vlasnik eksploatacionog prava je Mihailo Čebinac, kamenorezac iz Kraljeva. U periodu između 1905. i 1906. godine pravo istraživanja i eksploatacije pripada Aleksandru D. Ćirkoviću i Milanu A. Pavloviću iz Beograda. U ovom periodu ugalj se isporučivao rabadžiskim kolima ili kiridžiskim karavanima železničkoj upravi u Kraljevu, pa i dalje pod veoma lošim transportnim uslovima. Ubrzo se uvidelo da je ovakav rad nerentabilan pa su obe firme napustile posao.

Posle Prvog svetskog rata, vlasnici rudnika ‘’Jarando’’i rudnika ”Ušće” su A. Ćirković i Blabec sa 30%, M. Čebinac sa 30%, M. Pavlović sa 30% i Alkalaj sa 10% akcija. Proizvodnja je bila nesigurna i slabo organizovana.

Godine 1924. Rudarskom preduzeću ’’Milan Savić i sinovi’’, koje je bilo vlasnik ugljenokopa u Bogovini, nadležni državni organ izdao je povlasticu za ovaj teren, tada pod imenom ’’Ibar’’. Organizovano istraživanje i eksploatacija od 1924. godine traju bez prekida do današnjih dana.

location-icon

Položaj

Ibarski rudnici kamenog uglja, čije je sedište u Baljevcu imaju ležišta na prostoru Opštine Raška i Opštine Kraljevo. Na prostoru opštine Raška nalazi se: sedište Ibarskih rudnika, ležište kamenog uglja Jarando i ležište rude bornih minerala Pobrđe. Na prostoru Opštine Kraljevo nalaze se: ležišta kamenog uglja Tadenje – Progorelica, ležište lignita Bajovac i ležište dolomita Đakovo.

MENADŽMENT RKU "Ibarski rudnici"

Direktor rudnika:
Vladan Cvetković
e-mail: vladan.cvetkovic@jppeu.rs

Tehnički rukovodilac:
Đorđe Zirojević
e-mail: djordje.zirojevic@jppeu.rs

Rukovodilac službe ZNR:
Jugoslav Raković
e-mail: jugoslav.rakovic@jppeu.rs

Rukovodilac finansijskog sektora:
Dušica Jovanović
e-mail: dusica.jovanovic@jppeu.rs

Rukovodilac komercijalnog sektora:
Filip Dabić
e-mail: filip.dabic@jppeu.rs

Sekretar rudnika:
Ivana Rosić
e-mail: ivana.rosic@jppeu.rs

Poslovni sekretar direktora:
Ljiljana Matović
e-mail: ljiljana.matovic@jppeu.rs

Upravnik rudnika “Jarando”:
Aleksandar Bojanić
e-mail: aleksandar.bojanic@jppeu.rs

Upravnik rudnika “Ušće”:
Dragan Tunovac
e-mail: dragan.tunovac@jppeu.rs

Upravnik separacije:
Srećko Medarović
e-mail: srecko.medarovic@jppeu.rs

KONTAKT RKU "Ibarski rudnici"

Direktor rudnika:
tel: 036/791020

Tehnički rukovodilac:
tel: 036/791020

Rukovodilac službe ZNR:
tel: 036/791222

Rukovodilac finansijskog sektora:
tel: 036/791115

Rukovodilac komercijalnog sektora:
tel: 036/791040

Sekretar rudnika:
tel: 036/791202

Poslovni sekretar direktora:
tel: 036/791020

Upravnik rudnika “Jarando”:
tel: 036/791143

Upravnik rudnika “Ušće”:
tel: 036/5430282