CENOVNIK
RMU "Štavalj"

Preuzmi dokument cenovnik-bg

REZERVE
RMU "Štavalj"

Preuzmi dokument rezerve-bg

SERTIFIKATI
RMU "Štavalj"

  • QMS

    ISO 9001
  • EMS

    ISO 14001
  • OMS

    OHSAS 18001
sertifikati-bg
istorijat-icon

Istorijat

Najstariji podaci o eksploataciji uglja rudnika „Štavalj“ datiraju iz 1936. godine. Detaljna istraživanja su intenzivirana posle Drugog svetskog rata. Ova istraživanja omogućila su otvaranje rudnika na lokaciji Stupsko polje u selu Stup 1955. godine.

Jama „Stupsko polje“ napuštena je 1967. godine kada je otvorena nova jama „Nada” u selu Štavalj koja je bila u funkciji sve do 1976. godine. Jama je prinudno zatvorena zbog požara.
Iste godine otvorena je nova jama „Štavalj” gde se i danas vrši eksploatacija.

Najvećim brojem do sada izvedenih istražnih bušotina, kao i rudarskih radova utvrđena je produktivna ugljonosna serija gde se izdvajaju četiri polja: zapadno, centralno, istočno i južno polje.

location-icon

Položaj

Rudnik uglja „Štavalj” nalazi se na pešterskoj visoravni, 12 km od Sjenice. Rudnik je lociran na nadmorskoj visini od 1100 metara u neposrednoj blizini sela Štavalj, po kome je i dobio ime. Basen rudnika zahvata teren površine od 30 km².

Rudnik administrativno pripada opštini Sjenica. Rudnik je povezan sa Ibarskom magistralom preko Novog Pazara i Raške, a preko Nove Varoši i Ivanjice sa Jadranskom magistralom.

MENADŽMENT RMU "Štavalj"

Direktor:
Mensud Turković dipl.inž.rud.
e-mail: mensud.turkovic@jppeu.rs

Tehnički rukovodilac:
Milija Janković
e-mail: milija.jankovic@jppeu.rs

Rukovodilac službe BZR:
Gojko Radeka dipl.inž.rud.
e-mail:

Rukovodilac finansijske službe:
Gordana Janković
e-mail: gordana.jankovic@jppeu.rs

Rukovodilac komercijalne službe:
Velibor Marković
e-mail: velibor.markovic.@jppeu.rs

Sekretar rudnika:
Vučka Kaličanin
e-mail: vucka.kalicanin@jppeu.rs

Poslovni sekretar direktora:
Milica Rakonjac
e-mail: milica.rakonjac@jppeu.rs

Upravnik jame:
Haris Bajrović
e-mail: haris.bajrovic@jppeu.rs

Upravnik separacije i klasirnice:
Ljubomir Grbović
e-mail: ljubomir.grbovic@jppeu.rs

KONTAKT RMU "Štavalj"

Tehnički rukovodilac:
tel:020/57-51-116

Rukovodilac službe BZR:
tel:020/57-51-242

Rukovodilac finansijske službe:
tel:020/57-51-353

Rukovodilac komercijalne službe:
tel: 020/57-51-157

Sekretar rudnika:
tel:020/57-51-335

Poslovni sekretar direktora:
tel:020/57-51-030